vše pro rozvody plynu

Zde se nacházíte: Úvodní strana > Služby

Služby

Děláme

 • Pravidelné roční prohlídky, provozní revize dle zákonů
 • Měření uniku plynů ultrazvukovým detektorem.
 • Měření kvality dodávaného media (kontrola vodních a olejových par v rozvodech vzduchu)
 • Pomoc při vedení provozních deníku a zpracování provozních řádů
 • Pravidelný servis dle nařízení výrobců a servis při haváriích
 • Dodávku nových části rozvodu plyn, elektro včetně projekce
 • Regulaci a měření na rozvodech plyn, elektro
 • Výchozí revize a instalaci bezpečnostních systémů  
 • Provádíme projekční činnost se zaměřením na statiku a dynamiku staveb našim autorizovaným inženýrem 
 • Zajistíme kompletní Facility servis plynového hospodářství pro vaší společnost

Dodáme

 • Díly rozvodů – potrubí, fitinky, uzávěry, redukční ventily, filtry ……
 • Měření tlaku, průtoku, teploty …
 • Převodníky měřených dat s připojením na ethernet nebo posíláním sms
 • Detekci úniků plynů a detekci kyslíku
 • Kompletně zpracujeme projektovou dokumentaci a připravíme podklady k výběrovému řízení
 • Zpracujeme výkresovou dokumentaci Layout - dle aktualních potřeb zákazníka
 • Kompletní Facility servis - zajištění veškerých podpůrných činností a služeb, které přímo nesouvisí s hlavním předmětem podnikání společnosti, ale jsou nutné k efektivnímu, ekonomickému a bezpečnému provozu společnosti
 • Zajistíme kompletní dodávky zařízení - zdrojové, kompresorové, podtlakové stanice, sestavy k zvyšování tlaku v potrubních rozvodech dle požadavku technologie.

Měření úniků stlačeného vzduchu a technických plynů

Naši pracovníci pomocí ultrazvuku zkontrolují rozvod stlačeného vzduchu a pneumatické prvky, zaznamenají a označí úniky vzduchu. Následně zpracujeme vyhodnocení včetně ekonomických ztrát, které tyto úniky představují.