vše pro rozvody plynu

Zde se nacházíte: Úvodní strana

LMGAS s.r.o. - vše pro rozvody plynu

Naše společnost nabízí komplexní služby spojené s realizací, provozem, údržbou, návrhem a legislativní správou rozvodů technických, topných a medicinálních plynů. Kompletní projekční činnost se zaměřením na statiku a dynamiku staveb s autorizací.

  • Provádíme pravidelné kontroly a revize vyhrazených plynových zařízení dle 85/78 Sb. zák. a ČSN 38 6405, zpracováváme místní provozní řády,  návody na obsluhu a provoz plynových zařízení.

  • Zpracujeme návrhy úprav zařízení dle platných norem a předpisů na vyhrazená plynová zařízení.

  • Zajistíme pro Vás pravidelné revize tlakových nádob, vzdušníků, expanzomatů, kotelen včetně pravidelného školení obsluhy tlakových nádob a topičů

  • Provádíme revize elektrických zařízení.

  • Projekční činnost - zpracování projektové dokumentace, zakreslení skutečných stavu rozvodů plynů
  • Provádíme projekční činnost se zaměřením na statiku a dynamiku staveb našim autorizovaným inženýrem
  • Monitorování úniků plynů ultrazvukem a měření kvality dodávaného media (vzduchu)
  • Měření průtoku plynu a vyhodnocení měření (měření průtoku plynu do zařízení, vyhodnocení potrubních rozvodů a jejich dostačujících průtoku pro zařízení)

Neznáte veškerou legislativu spojenou s provozem plynového zařízení?
Nevíte, která zařízení podléhají pravidelným kontrolám?

  • Zpracujeme pro Vás na míru plán revizí a zkoušek Vašeho plynového hospodářství, včetně plánu zkoušek obsluhy.

  • Naši pracovníci pomocí ultrazvukového detektoru proměří vaše rozvody stlačeného vzduchu (technických plynů) a všech armatůr, zaznamenáme a označíme úniky. Následně zpracujeme vyhodnocení včetně ekonomických ztrát, které tyto úniky představují.

Naši pracovníci mají dlouholetou zkušenost v oblasti výstavby, servisu, projekce, zkoušek a revizí ve zdravotnických, průmyslových a potravinářských provozech.